BIEZEN

Geen mens is hetzelfde, geen behandeling verloopt op dezelfde manier. Door middel van de biosensor stem ik de therapie volgens het sensi-meetprotocol op jou persoonlijk af.

Ik ga uit van een uniek mens met een eigen innerlijke kracht en wijsheid in zich, met als doel dichterbij jezelf te komen.

Na het uitmeten met de biosensor mag je plaats nemen op de behandeltafel, je mag je kleding aanhouden, schoenen uit. Afhankelijk van de uitgemeten therapie zal ik mijn handen op verschillende p​laatsen op je lichaam leggen.

De methoden die ik toepas zijn o.a.:

Drukpuntmassage:

Ons lichaam is net een boek wat we kunnen lezen. Door te drukken op de meridiaanpunten worden achterliggende thema's geactiveerd en komt het proces van heling snel op gang. Wanneer we het bewust worden mag het weggaan!

Holistic Pulsing:

Is een helende wiegmethode waarin je lichaam door ritmische bewegingen voortdurend wordt uitgenodigd los te laten en te ontspannen. Door het wiegen wordt het lichaam in een stromende en golvende beweging gebracht. Het brengt rust en werkt ondersteunend.

Burn-out Protocol

Een combinatie van drukpuntmassage en herstel van energiestroom zorgt voor het opheffen van overbelasting. Eventueel wordt er aanvulling uitgemeten in de vorm van remedies en /of vitaminen.

E.F.T.:

Dit staat voor Emotional Freedom Techniques, het is een techniek die wordt gebruikt voor het vrijmaken van emotionele ladingen. Door het aantikken van de uiteinden van de meridiaanpunten van het lichaam komt emotionele lading los, zoals angst, verdriet en trauma’s, boosheid,... De ballast met oude emoties ga je dan anders ervaren en dan kan je ook anders reageren.

Remedies:

Om herstel te bespoedigen is het so​ms nodig om een remedie te gebruiken. Deze druppels gebruikt men voor een bepaalde periode, die uitgemeten wordt.

Wanneer geen van deze methoden eruit komen maar wel behandeling nodig blijkt kijk ik verder naar wie ik u kan doorverwijzen.

Wanneer je je meer bewust wordt van

alles wat zich in jou zelf en in de relatie

met anderen afspeelt, kun je in contact

komen met je eigen innerlijke kracht

om van daaruit te gaan leven

Sensi en relaxatie behandeling kost € 60

De duur van een behandeling is meestal 1h

Vaak zijn 2-3 behandelingen voldoende.

De kosten dienen na elke behandeling contant te worden betaald.

Ter informatie:

  • De therapie kan naast en ter ondersteuning van behandelingen in de reguliere gezondheidszorg worden toegepast.
  • De aanvullende middelen zijn op natuurlijke basis en zijn geen vervanging of belemmering voor het gebruik van medicatie.
  • Neem, als je meer dan drie soorten medicijnen gebruikt deze mee, dan meet ik uit of de eventueel ondersteunende middelen hierbij gebruikt kunnen worden.
  • Trek eventueel makkelijk zittende kleding aan.
  • Aan het eind van de behandeling meet ik uit of een vervolgbehandeling wenselijk is en op welke termijn.
  • Het is belangrijk dat je de eerste 2 - 3 weken na de behandeling veel water drinkt (ongeveer 1-1,5 liter).
  • Als je de gemaakte afspraak wilt annuleren, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen.