Bie-Zen

Sensi-therapie  & Relaxatie-therapie

 

Klik hier om de ondertitel te bewerken


Geen mens is hetzelfde, geen behandeling verloopt op dezelfde manier. Door middel van de biosensor stem ik de therapie volgens het sensi-meetprotocol op jou persoonlijk af.

Ik ga uit van een uniek mens met een eigen innerlijke kracht en wijsheid in zich, met als doel dichterbij jezelf te komen.


Na het uitmeten met de biosensor mag je plaats nemen op de behandeltafel, je mag je kleding aanhouden, schoenen uit. Afhankelijk van de uitgemeten therapie zal ik mijn handen op verschillende plaatsen op je lichaam leggen.


De methoden die ik toepas zijn o.a.:


Drukpuntmassage:
 Ons lichaam is net een boek wat we kunnen lezen.  Door te drukken op de meridiaanpunten worden achterliggende thema's geactiveerd en komt het proces van heling snel op gang.  Wanneer we het bewust worden mag het weggaan!


Holistic Pulsing:

Is  een helende wiegmethode waarin je lichaam door ritmische bewegingen voortdurend wordt uitgenodigd los te laten en te ontspannen.  Door het wiegen wordt het lichaam in een stromende en golvende beweging gebracht.  Het brengt rust en werkt ondersteunend.


Burn-out Protocol
Een combinatie van drukpuntmassage en herstel van energiestroom zorgt voor het opheffen van overbelasting. Eventueel wordt er aanvulling uitgemeten in de vorm van remedies en /of vitaminen.


E.F.T.:
Dit staat voor Emotional Freedom Techniques, het is een techniek die wordt gebruikt voor het vrijmaken van emotionele ladingen.  Door het aantikken van de uiteinden van de meridiaanpunten van het lichaam komt emotionele lading los, zoals angst, verdriet en trauma’s, boosheid,... De ballast met oude emoties ga je dan anders ervaren en dan kan je ook anders reageren.


Edelsteentherapie:
Een uitgemeten edelsteen dragen kan in sommige gevallen het geheel waar nodig versterken. Edelstenen zenden krachtige vibraties en frequenties uit. Ze brengen lichaam en geest in evenwicht en hebben een genezende werking. 


Remedies:
Om herstel te bespoedigen is het soms nodig om een remedie te gebruiken. Deze druppels gebruikt men voor een bepaalde periode, die uitgemeten wordt.


Orthomoleculair en oligo’s:
Er kan een tekort van een bepaalde stof in het lichaam zijn. Deze zal dan uitgemeten worden, en kan vervolgens aangevuld worden met bv. vitaminen en mineralen.


Wanneer geen van deze methoden eruit komen maar wel behandeling nodig blijkt kijk ik verder naar wie ik u kan doorverwijzen.
Wanneer je je meer bewust wordt van
alles wat zich in jou zelf en in de relatie
met anderen afspeelt, kun je in contact
komen met je eigen innerlijke kracht
om van daaruit te gaan leven